0124360413-02155593469

بسته های ویژه

نمایش یک نتیجه

 • بسته کارتن شماره 1211

  ریال ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۵۰۰,۰۰۰

  بسته کارتن شماره 1211

  ریال ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۵۰۰,۰۰۰

  کارتن های استوک خارجی که کیفیت بالاتر از کارتن اکبند در بسته بندی دارن در صورتی که کارشناس های ما تست هایی انجام دادن که مشتری برای وسایل ها از کارتن دست دوم خارجی رضایت بالایی داشتن و به همین منظور کارتن های داخل سایت پنج لایه خارجی میباشد (دست دوم کارخانه )

  در این بسته کارتن که به صورت کارشناسی شده میباشد و برای منازل بالا 100 متر میباشد

  تعداد 55 عدد کارتن در سایز های استاندارد وجود دارد

  200 متر نایلون حبادار (که برای مبلمان و وسایل شکستنی استفاده فراوانی دارد

  برای بین چینی ها و مجسمه ها و شکستنی

  استرج (سلفون صنعتی – )یک توپ 200 متری که بسیار کاربردی بوده و وسایل منزل بدون آلودگی قرار میدهد

  چسب تعداد6 عدد 45 میکرون عرض 5 سانتی که بسیار چسبندگی بالا و مقاومت دارد

  نخ بسته بندی حدود100 متر میباشد و برای بستن آخری بکار میرود

  1 . برای وسایل کوچک و سنگین مثل چینی و کتاب و مجسمه مورد استفاده قرار میگیرد

  2.کارتن های متوسط مثل وسایل اشپزخانه و ..

  3. کارتن بزرگ وسایل حجیم تر و لباس مورد استفاده قرار میگیرد

  25 عدد کارتن چینی و کتاب

  15 عدد کارتن متوسط

  15 عدد کارتن بزرگ

 • بسته کارتن شماره 1222

  ریال ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰

  بسته کارتن شماره 1222

  ریال ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰

  کارتن های استوک خارجی که کیفیت بالاتر از کارتن اکبند در بسته بندی دارن در صورتی که کارشناس های ما تست هایی انجام دادن که مشتری برای وسایل ها از کارتن دست دوم خارجی رضایت بالایی داشتن و به همین منظور کارتن های داخل سایت پنج لایه خارجی میباشد (دست دوم کارخانه )

  در این بسته کارتن که به صورت کارشناسی شده میباشد و برای منازل بالا 100 متر میباشد

  تعداد 35 عدد کارتن در سایز های استاندارد وجود دارد

  100 متر نایلون حبادار (که برای مبلمان و وسایل شکستنی استفاده فراوانی دارد

  برای بین چینی ها و مجسمه ها و شکستنی

  استرج (سلفون صنعتی – )یک توپ 200 متری که بسیار کاربردی بوده و وسایل منزل بدون آلودگی قرار میدهد

  چسب تعداد6 عدد 45 میکرون عرض 5 سانتی که بسیار چسبندگی بالا و مقاومت دارد

  نخ بسته بندی حدود100 متر میباشد و برای بستن آخری بکار میرود

  1 . برای وسایل کوچک و سنگین مثل چینی و کتاب و مجسمه مورد استفاده قرار میگیرد

  2.کارتن های متوسط مثل وسایل اشپزخانه و ..

  3. کارتن بزرگ وسایل حجیم تر و لباس مورد استفاده قرار میگیرد

  15 عدد کارتن چینی و کتاب

  10 عدد کارتن متوسط

  10 عدد کارتن بزرگ

 • بسته کارتن شماره 1233

  ریال ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۷۵۰,۰۰۰

  بسته کارتن شماره 1233

  ریال ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۷۵۰,۰۰۰

  کارتن های استوک خارجی که کیفیت بالاتر از کارتن اکبند در بسته بندی دارن در صورتی که کارشناس های ما تست هایی انجام دادن که مشتری برای وسایل ها از کارتن دست دوم خارجی رضایت بالایی داشتن و به همین منظور کارتن های داخل سایت پنج لایه خارجی میباشد (دست دوم کارخانه )

  در این بسته کارتن که به صورت کارشناسی شده میباشد و برای منازل بالا 100 متر میباشد

  تعداد 22 عدد کارتن در سایز های استاندارد وجود دارد

  100 متر نایلون حبادار (که برای مبلمان و وسایل شکستنی استفاده فراوانی دارد

  برای بین چینی ها و مجسمه ها و شکستنی

  استرج (سلفون صنعتی – )یک توپ 200 متری که بسیار کاربردی بوده و وسایل منزل بدون آلودگی قرار میدهد

  چسب تعداد3 عدد 45 میکرون عرض 5 سانتی که بسیار چسبندگی بالا و مقاومت دارد

  نخ بسته بندی حدود100 متر میباشد و برای بستن آخری بکار میرود

  1 . برای وسایل کوچک و سنگین مثل چینی و کتاب و مجسمه مورد استفاده قرار میگیرد

  2.کارتن های متوسط مثل وسایل اشپزخانه و ..

  3. کارتن بزرگ وسایل حجیم تر و لباس مورد استفاده قرار میگیرد

  10 عدد کارتن چینی و کتاب

  7 عدد کارتن متوسط

  5 عدد کارتن بزرگ

 • بسته کارتن شماره 1244

  ریال ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰

  بسته کارتن شماره 1244

  ریال ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰

  بسته کارتن شماره 1244

  کارتن های استوک خارجی که کیفیت بالاتر از کارتن اکبند در بسته بندی دارن در صورتی که کارشناس های ما تست هایی انجام دادن که مشتری برای وسایل ها از کارتن دست دوم خارجی رضایت بالایی داشتن و به همین منظور کارتن های داخل سایت پنج لایه خارجی میباشد (دست دوم کارخانه )

  در این بسته کارتن که به صورت کارشناسی شده میباشد و برای منازل بالا 100 متر میباشد

  تعداد 20 عدد کارتن در سایز های استاندارد وجود دارد

  50 متر نایلون حبادار (که برای مبلمان و وسایل شکستنی استفاده فراوانی دارد

  برای بین چینی ها و مجسمه ها و شکستنی

  چسب تعداد2 عدد 45 میکرون عرض 5 سانتی که بسیار چسبندگی بالا و مقاومت دارد

  نخ بسته بندی حدود100 متر میباشد و برای بستن آخری بکار میرود

  1 . برای وسایل کوچک و سنگین مثل چینی و کتاب و مجسمه مورد استفاده قرار میگیرد

  2.کارتن های متوسط مثل وسایل اشپزخانه و ..

  3. کارتن بزرگ وسایل حجیم تر و لباس مورد استفاده قرار میگیرد

  10 عدد کارتن چینی و کتاب

  5 عدد کارتن متوسط

  5 عدد کارتن بزرگ

 • بسته کارتن شماره 1255

  ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰

  بسته کارتن شماره 1255

  ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰

  کارتن های استوک خارجی که کیفیت بالاتر از کارتن اکبند در بسته بندی دارن در صورتی که کارشناس های ما تست هایی انجام دادن که مشتری برای وسایل ها از کارتن دست دوم خارجی رضایت بالایی داشتن و به همین منظور کارتن های داخل سایت پنج لایه خارجی میباشد (دست دوم کارخانه )

  در این بسته کارتن که به صورت کارشناسی شده میباشد و برای منازل بالا 100 متر میباشد

  تعداد 20 عدد کارتن در سایز های استاندارد وجود دارد

  20 متر نایلون حبادار (که برای مبلمان و وسایل شکستنی استفاده فراوانی دارد

  برای بین چینی ها و مجسمه ها و شکستنی

  چسب تعداد2 عدد 45 میکرون عرض 5 سانتی که بسیار چسبندگی بالا و مقاومت دارد

  1 . برای وسایل کوچک و سنگین مثل چینی و کتاب و مجسمه مورد استفاده قرار میگیرد

  2.کارتن های متوسط مثل وسایل اشپزخانه و ..

  3. کارتن بزرگ وسایل حجیم تر و لباس مورد استفاده قرار میگیرد

  10 عدد کارتن چینی و کتاب

  5 عدد کارتن متوسط

  5 عدد کارتن بزرگ

 • بسته کارتن شماره 1266

  ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

  بسته کارتن شماره 1266

  ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

  بسته کارتن شماره 1244

  کارتن های استوک خارجی که کیفیت بالاتر از کارتن اکبند در بسته بندی دارن در صورتی که کارشناس های ما تست هایی انجام دادن که مشتری برای وسایل ها از کارتن دست دوم خارجی رضایت بالایی داشتن و به همین منظور کارتن های داخل سایت پنج لایه خارجی میباشد (دست دوم کارخانه )

  در این بسته کارتن که به صورت کارشناسی شده میباشد و برای منازل بالا 100 متر میباشد

  تعداد 15 عدد کارتن در سایز های استاندارد وجود دارد

  10 متر نایلون حبادار (که برای مبلمان و وسایل شکستنی استفاده فراوانی دارد

  برای بین چینی ها و مجسمه ها و شکستنی

  چسب تعداد1 عدد 45 میکرون عرض 5 سانتی که بسیار چسبندگی بالا و مقاومت دارد

  1 . برای وسایل کوچک و سنگین مثل چینی و کتاب و مجسمه مورد استفاده قرار میگیرد

  2.کارتن های متوسط مثل وسایل اشپزخانه و ..

  3. کارتن بزرگ وسایل حجیم تر و لباس مورد استفاده قرار میگیرد

  7 عدد کارتن چینی و کتاب

  4 عدد کارتن متوسط

  4 عدد کارتن بزرگ