بازار کارتن

خرید کارتن اسباب کشی اکبند در سیاز های استاندارد

کارتن اسباب کشی
خرید کارتن کوچک
خرید کارتن خالی
کارتن خالی
خرید کارتن اساب کشی
کارتن فروشی

کارتن اسباب کشی دست دوم پنج لایه مناسب اسباب کشی

کارتن اسباب کشی دست دوم

کارتن اسباب کشی خارجی بسیار محکم مخصوص لوازم حساس که برای انبار کردن

خرید کارتن

پک های ویژه با تخفیف و ارسال رایگان

بسته کارتن شماره 1266
320 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 7 عدد
 • کارتن بزرگ 8 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت-10 متر
 • چسب پهن 45 میکرون - 1 عدد
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1255
450 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 10 عدد
 • کارتن بزرگ 10 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت- 20 متر
 • چسب پهن 45 میکرون -2 عدد
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1244
580 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 10 عدد
 • کارتن بزرگ 10 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد - 50 متر
 • چسب پهن 45 میکرون - 2 عدد
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1233
860 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 10
 • کارتن بزرگ 12 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت-100 متر
 • چسب پهن45 میکرون -3 عدد
 • نخ بسته بندی - 1 عدد
 • استرج عرض 50 سانت - 200 متر
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1222
1.080 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 15
 • کارتن سایز بزرگ 20
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت-100 متر
 • چسب پهن 45 میکرون - 6 عدد
 • نخ بسته بندی - 1 عدد
 • استرج عرض 50 سانت -200 متر
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1211
1.650 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 25
 • کارتن بزرگ 30 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت-200 متر
 • چسب پهن 45 میکرون -6عدد
 • نخ بسته بندی - 1عدد
 • استرج عرض 50 سانت - 200 متر
خرید کنید
porta. Praesent sit consequat. id felis quis consectetur mattis eleifend