نوشته‌ها

کارتن کتاب

کارتن کتاب

برای حمل کتاب و جابجایی کتاب نیازمند کارتن مقاوم و سایز مناسب میباشید

از این رو ما برای شما چند نمونه کارتن معرفی میکنیم که برای حمل کتاب مناسب میباشد

کارتن کتاب G در سایز 65 طول 45 عرض و 51 ارتفاع میباشد

چند نمونه عکس کارتن کتاب کد G

کارتن کتاب

کارتن کتاب

کارتن کتاب کد S

سایز این نوع کارتن برای حمل بسیار مناسب بوده و زیاد سنگین نمشود.

سایز 50 طول عرض 30 ارتفاع 25

کارتن کتاب

کارتن کتاب

کارتن کتاب کد 601

این نوع کارتن نیز سایز مناسبی است

سایز : طول 58 عرض 32 ارتفاع 28

1

کارتن کتاب

 

آدرس : خ شوش – خ خیام جنوبی – نرسیده به میدان محمدیه – ک باغ انگوری – ک اقداشی – ک چوبدار – ک قاصدیان پلاک 6 

09124360413 

55593469