دیگه خرید کارتن موز برای اسباب کشی جواب نمیده 1

دیگه خرید کارتن موز برای اسباب کشی جواب نمیده

کارتن موز استفاده نکنید اگر ؟ به لوازم منزل خود ارزش بدهید استفاده از کارتن پنج لایه اکبند به جای کارتن موزی . مقاومت بیشتر کارتن پنج لایه . دست و پا گیر نبودن خود کارتن . فضای کمی اشغال میکند و به راحتی چندین بار استفاده می شود . این نوع کارتن مناسب چینی […]