کارتن زونکنB این نوع کارتن زونکن هم بسیار مناسب و مقاوم برای جابجایی زونکن شرکت ها و اداره جات میباشد . کارتن زونکنB اندازه 52 طول  34 عرض ارتفاع 30 میباشد برای سفارش کارتن با ما تماس بگیرید

> View article