کارتن زونکنی G

کارتن زونکنی G بهترین نوع کارتن از نظر اندازه و مقاومت بالا میباشد کارتن زونکنی G در اندازه 65طول 50 عرض 50 ارتفاع میباشد چند نمونه عکس از کارت

L24nb0rt