کارتن بسته بندی منزل کارتن بسته بندی منزل یکی از پر کاربرد ترین وسایل جابجایی شهری می باشد و امروزه خبری از جابجایی بی دقت و غیر مناسب نیست برای جابجایی منزل نیز ما باید به نکات بسیار حساس دقت داشته باشیم .تفکیک اجناس به صورت : خوب در ادامه چند نمونه از کار های […]

> View article