نخ بسته بندی … ضخامت مناسب بهترین روش برای بسته بندی کارتن … نخ بسته بندی کارایی بسیاری در بستن کارتن و وسایل منزل و اداره جات دارد بصورت توپ کوچ 200 متری میباشد.

> View article