قیمت سلفون بسته بندی برای تیراژ بالا چگونه محاسبه می شود؟

برای آگاهی از قیمت سلفون بسته بندی با بازار کارتن تماس بگیرید. این روزها نمیتوان قیمت اجناس را برای یک بازه زمانی روی کالاها گذاشت. تحریم ها از یک طرف و بالا و پایین شدن قیمتها از طرف دیگر همه موجب میشود که قیمت ها مدام بالا و پایین برود . اگر بخواهیم در یک […]