کارتن طول80- عرض 50- ارتفاع 50

کارتن خارجی طول80- عرض 50- ارتفاع 50 کارتن مناسب حمل بار به خارج

برای انباری کردن جنس به خاطر محکم بودن کارتن و همچنین بسته بندی و اسباب کشی

Table of Contents