کارتن خارجی طول58- عرض 38 – ارتفاع 43

کارتن خارجی طول58- عرض 38 – ارتفاع 43 بسیار محکم مناسب انبار کردن

و ارسال بار به خارج و انبار کردن لوازم که بسته بندی کردید مناسب می باشد

Table of Contents