کارتن خارجی طول100- عرض 50 – ارتفاع 50 محکم مناسب جابجایی سنگین

مناسب لباس و اسباب بازی های حساس که نیاز به کارتن محکم دارن