کارتن استوک طول 46- عرض 27 – ارتفاع 35 که هم از نظر قیمت و هم از نظر محکم بودن مناسب بوده

و برای اسباب کشی مناسب می باشد