کارتن استوک طول 40- عرض 24 – ارتفاع 30 این نوع کارتن مناسب لوازم خورده ریز سنگین میباشد

شما از این نوع کارتن برای شکستنی نیز میتوانید استفاده کنید