کارتن مخصوص چینی و شکستنی و کتاب کارتن اسباب کشی 50*34*32 بسیار مناسب هستن

 

کارتن مناسب برای لوازم آشپزخانه ظروف و خورده ریز ها

این مورد به خاطر اندازه مناسب زیاد سنگین بار نمیخوره و حمل راهتری هم داره