کارتن اداری طول 60- عرض 32 – ارتفاع 34 ناسب 8 عدد زونکن پر میباشد و همچنین کاربرد های دیگر برای بسته بندی نیز دارا میباشد

این نوع کارتن نیز میتوان برای بسته بندی لوازم منزل نیز استفاده کرد