چسب پهن کارتن 45 میکرون بهترین روش برای بسته بندی کارتن ها میباشد و از چسبندگی مناسبی برخوردار است .

برای بسته بندی اول باید کارتن هارو از پایین بسته و با چسب پهن محکم بسته بندی کنیم و بعد از تکمیل اجناس داخل کارتن کارتن بسته بندی کرده و چسب میزنیم

 

از کمر کارتن و هم از رو به زیر مثل نخ بسته بندی و با ورود به فروشگاه بازار کارتن میتونید لوازم دیگر بسته بندی خرید کنید .