برای محکم کردن زیر کارتن بهتر است از نخ بسته بندی استفاده شود

به این صورت که اول کارتن ها را بسته بندی کرده و با چسب میبندیم و در ا[ر کار برای محکم شدن و پاره نشدن کارتن آن هارا با نخ بسته بندی بسته بندی میکنیم . از بالا به پایین و از کنار ها