سلفون استرج صنعتی

بسیار کاربردی در بسته بندی وسایل منزل و اداره میباشد داری متراژ بالا