دستگاه چسب زن دستی برای چسب کاری آسان بهترین راه میباشد

که برای بسته بندی سریع و آسان و مخصوصا بسته بندی نایلون حبابدار و سرعت در کار مورد استفاده قرار میگیرد

مواردی چون بسته بندی نایلون حبابدار و کارتن ها میشه از این دستگاه استفاده کرد

برای سرعت بیشتر در کار بسته بندی کاربرد دارد