بسته کارتن اسباب کشی 1255

در این بسته کارتن که به صورت کارشناسی شده میباشد و برای منازل بالا70متر میباشد

تعداد 20 عدد کارتن در سایز های استاندارد وجود دارد

20 متر نایلون حبادار (که برای مبلمان و وسایل شکستنی استفاده فراوانی دارد

برای بین چینی ها و مجسمه ها و شکستنی

چسب تعداد2 عدد 45 میکرون عرض 5 سانتی که بسیار چسبندگی بالا و مقاومت دارد

1 . برای وسایل کوچک و سنگین مثل چینی و کتاب و مجسمه مورد استفاده قرار میگیرد

2.کارتن های متوسط مثل وسایل اشپزخانه و ..

3. کارتن بزرگ وسایل حجیم تر و لباس مورد استفاده قرار میگیرد

10 عدد کارتن چینی و کتاب

10 عدد کارتن متوسط