بازار کارتن

خرید کارتن اسباب کشی اکبند در سیاز های استاندارد

 • کارتن اسباب کشی سایز 1
 • سای کارتن:طول 40- عرض 29 - ارتفاع 30
 • کارتن سه لایه مقاوم
 • مناسب لوازم خورده ریز -کتاب
 • قیمت :8هزار تومان
کارتن اسباب کشی
 • کارتن اسباب کشی سایز 2
 • سای کارتن:طول 50- عرض 30 - ارتفاع 30
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب لوازم خورده ریز -کتاب و شکستنی
 • قیمت :13هزار تومان
خرید کارتن کوچک
 • کارتن اسباب کشی سایز 3
 • سای کارتن:طول 50- عرض 34- ارتفاع 32
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب لوازم خورده ریز -کتاب .چین . شکستنی.لو
 • قیمت :13هزار تومان
خرید کارتن خالی
 • کارتن اسباب کشی سایز 4
 • سای کارتن:طول 60- عرض 32 - ارتفاع 34
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب لوازم حجم دار تر لوازم برقی
 • قیمت :14 هزار تومان
کارتن خالی
 • کارتن اسباب کشی سایز 5
 • سای کارتن:طول 60- عرض 40 - ارتفاع 40
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب لوازم لوازم حجم دار سرویس قابلمه لوازم برقی
 • قیمت :16 هزار تومان
خرید کارتن اساب کشی
 • کارتن اسباب کشی سایز 6
 • سای کارتن:طول 60- عرض 50 - ارتفاع 50
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب لوازم حجیم و لباس و اسباب بازی
 • قیمت :25 هزار تومان
کارتن فروشی

کارتن اسباب کشی دست دوم پنج لایه مناسب اسباب کشی

 • کارتن استوک مناسب اسباب کشی
 • سای کارتن:طول 40- عرض 24 - ارتفاع 30
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب لوازم خورده ریز سنگین و کتاب
 • قیمت :7 هزار تومان
کارتن اسباب کشی ارزان
 • کارتن پنج لایه اکبند مارک دار
 • سای کارتن:طول 48- عرض 32 - ارتفاع 31
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب چینی کتاب شکستنی
 • قیمت :10 هزار تومان
کارتن بسته بندی
 • کارتن استوک مناسب اسباب کشی
 • سای کارتن:طول 46- عرض 27 - ارتفاع 35
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب لوازم شکستنی و چینی و کتاب
 • قیمت :9 هزار تومان
فروش کارتن خالی
 • کارتن استوک مناسب اسباب کشی
 • سای کارتن:طول 60- عرض 39- ارتفاع 32
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب لوازم حجیم سرویس قابلمه و لوازم برقی
 • قیمت :12 هزار تومان
کارتن اسباب کشی دست دوم
 • کارتن استوک مناسب اسباب کشی
 • سای کارتن:طول 60- عرض 40 - ارتفاع 40
 • کارتن پنج لایه مقاوم
 • مناسب لوازم حجیم لوازم برقی سرویس های قابلمه
 • قیمت :13 هزار تومان
کارتن اسباب کشی دست دوم

کارتن اسباب کشی خارجی بسیار محکم مخصوص لوازم حساس که برای انبار کردن

 • کارتن خارجی مخصوص انباری کردن لوازم
 • سای کارتن:طول58- عرض 38 - ارتفاع 43
 • کارتن پنج لایه مقاوم خارجی
 • مناسب لوازم تمام لوازم منزل برای انباری
 • قیمت :18 هزار تومان
خرید کارتن
 • کارتن خارجی مخصوص انباری کردن لوازم
 • سای کارتن:طول80- عرض 50- ارتفاع 50
 • کارتن پنج لایه مقاوم خارجی
 • مناسب لوازم تمام لوازم منزل برای انباری
 • قیمت :30 هزار تومان
کارتن مقوایی برای اسباب کشی
 • کارتن خارجی مخصوص انباری کردن لوازم
 • سای کارتن:طول100- عرض 50 - ارتفاع 50
 • کارتن پنج لایه مقاوم خارجی
 • مناسب لوازم تمام لوازم منزل برای انباری
 • قیمت :40 هزار تومان
خرید کارتن اسباب کشی

پک های ویژه با تخفیف و ارسال رایگان

بسته کارتن شماره 1266
290 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 7 عدد
 • کارتن بزرگ 8 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت-10 متر
 • چسب پهن 45 میکرون - 1 عدد
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1255
420 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 10 عدد
 • کارتن بزرگ 10 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت- 20 متر
 • چسب پهن 45 میکرون -2 عدد
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1244
550 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 10 عدد
 • کارتن بزرگ 10 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد - 50 متر
 • چسب پهن 45 میکرون - 2 عدد
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1233
830 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 10
 • کارتن بزرگ 12 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت-100 متر
 • چسب پهن45 میکرون -3 عدد
 • نخ بسته بندی - 1 عدد
 • استرج عرض 50 سانت - 200 متر
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1222
1.050 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 15
 • کارتن سایز متوسط 20
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت-100 متر
 • چسب پهن 45 میکرون - 6 عدد
 • نخ بسته بندی - 1 عدد
 • استرج عرض 50 سانت -200 متر
خرید کنید
بسته کارتن شماره 1211
1.600 هزار تومان
و ارسال رایگان در تهران
 • کارتن سایز متوسط 25
 • کارتن بزرگ 30 عدد
 • نایلون حبابدار عرض صد سانت-200 متر
 • چسب پهن 45 میکرون -6عدد
 • نخ بسته بندی - 1عدد
 • استرج عرض 50 سانت - 200 متر
خرید کنید