تخمین تعداد کارتن مخصوص اسباب کشی موردنیاز برای جابجایی

کارتن مخصوص اسباب کشی جعبه هایی است مقوایی که برای بسته بندی لوازم و وسایل خانه خود به بیشترین تعداد نیاز خواهید داشت.

کارتن مخصوص اسباب کشی در 4 اندازه مختلف عرضه می شوند:

  1. جعبه متحرک کوچک
  2. جعبه متحرک متوسط.
  3. جعبه متحرک بزرگ
  4. جعبه متحرک خیلی بزرگ

انواع کارتن مخصوص اسباب کشی

علاوه بر جعبه های مقوایی معمولی که در بالا به آنها اشاره شد ، شاید برای بسته بندی کتاب ، لباس ، وسایل آشپزخانه ، تصاویر ، اسناد شخصی و غیره از تعدادی جعبه مخصوص استفاده کنید.

1- کارتن جا لباسی

ایده آل برای جابجایی لباس های آویزان با احتمال صفر آسیب دیدن پوشاک گران قیمت شما.

کارتن لباسی در 3 اندازه عرضه می شوند:

  1. کوچک
  2. متوسط
  3. بزرگ

 

2- کارتن مخصوص اسباب کشی ظرف

بسیار مناسب برای بسته بندی و جابجایی وسایل قابل شکست مانند بشقاب آشپزخانه ، لیوان یا وسایل ظریف عتیقه است. برای محافظت حداکثر از بسته های ظرف دو جداره استفاده می شود.

 

3- کارتن مخصوص اسبابکشی کتاب

ایده آل برای بسته بندی و حمل و نقل کتاب های سنگین است.

 

4- کارتن مخصوص اسبابکشی آینه و تابلو و قاب عکس

طراحی شده برای نگه داشتن موارد قاب بندی شده در حین حرکت در خانه – از آینه ها گرفته تا تصاویر ، عکس ها ، نقاشی ها و انواع دیگر آثار هنری قاب دار.

جعبه های قاب و تصویر در 3 اندازه ارائه می شوند:

  • استاندارد
  • بزرگ
  • جعبه 4 تکه

 

 

تعداد مورد نیاز کارتن مخصوص اسبابکشی با توجه به تعداد اتاق ها

طبق یک برآورد تقریبی ، برای بسته بندی لوازم یک اتاق واحد به تقریبا 10 کارتن کوچک ، 8 کارتن متوسط ​​و 5 کارتن بزرگ نیاز دارید. در اینجا تعداد تقریبی کارتن های مقوایی با توجه به تعداد اتاق خواب شما نیاز خواهید داشت. این تعداد برای 2 نفر که سبک زندگی متوسطی دارند تخمین زده شده است.

تعداد کارتن مخصوص اسبابکشی برای یک آپارتمان سالنی بدون خواب

15 جعبه متوسط؛
13 جعبه بزرگ؛
7 جعبه فوق العاده بزرگ؛
4 صندوق لباس؛
3 جعبه قاب

تعداد کارتن مخصوص اسباب کشی برای یک آپارتمان 1 خوابه

20 جعبه متوسط؛
16 جعبه بزرگ؛
8 جعبه فوق العاده بزرگ؛
4 صندوق لباس؛
4 جعبه قاب

تعداد کارتن مخصوص اثاثکشی برای یک آپارتمان 2 خوابه

30 جعبه متوسط؛
22 جعبه بزرگ؛
10 جعبه فوق العاده بزرگ؛
4 صندوق لباس؛
6 جعبه تابلو

تعداد کارتن مخصوص اسباب کشی برای یک خانه 3 خوابه

45 جعبه متوسط؛
31 جعبه بزرگ؛
13 جعبه فوق العاده بزرگ؛
4 صندوق لباس؛
9 جعبه تابلو

 

تخمین تقریبی از تعداد مورد نیاز کارتن مخصوص اسباب کشی و جعبه های مقوایی بر اساس متراژ

برخی از کارشناسان باربری ادعا می کنند روشی بسیار بهتر برای محاسبه تعداد تقریبی جعبه های متحرک که برای بسته بندی وسایل خود نیاز دارید استفاده از متراژ مترمربع خانه شماست و نه تعداد اتاق ها.

کارتن مخصوص اثاثکشی خانه هایی با کمتر از 60 متر مربع

جعبه های کوچک: 14
جعبه متوسط: 11
جعبه های بزرگ: 5
جعبه های خیلی بزرگ: 3

کارتن مخصوص اسباب کشی خانه های از 60 متر مربع تا 75 متر مربع

جعبه های کوچک: 17
جعبه های متوسط: 15
جعبه های بزرگ: 7
جعبه های خیلی بزرگ: 4

کارتن مخصوص اسبابکشی خانه ها از 75 متر مربع تا 100 متر مربع

جعبه های کوچک: 23
جعبه متوسط: 22
جعبه های بزرگ: 11
جعبه های خیلی بزرگ: 6

کارتن مخصوص اثاث کشی خانه های از 100 متر مربع تا 130 متر مربع

جعبه های کوچک: 32
جعبه های متوسط: 31
جعبه های بزرگ: 16
جعبه های خیلی بزرگ: 10

کارتن مخصوص اسباب کشی خانه ها از 130 مترمربع تا 160 متر مربع

جعبه های کوچک: 37
جعبه متوسط: 35
جعبه های بزرگ: 20
جعبه های خیلی بزرگ: 12

کارتن مخصوص اسبابکشی خانه ها از 160 متر مربع تا 200 متر مربع

جعبه های کوچک: 42
جعبه متوسط: 41
جعبه های بزرگ: 26
جعبه های خیلی بزرگ: 15

برای دانستن اینکه در هنگام جابجایی با هر میزان دقت و صحت ، چند کارتن مخصوص اثاث کشی نیاز خواهید داشت یک بررسی داخلی کنید.