کارتن حمل بار بزرگ

برای حمل بار فرودگاهی کارتن های بزرگی موجود میباشد که در عمل کار جعبه های ارسال بار بزرگ را انجام میدهند

کارتن حمل بار بزرگ در سایز های استاندارد دارای درب میباشند.

 

 

 

آدرس : خ شوش – خ خیام جنوبی – نرسیده به میدان محمدیه – ک باغ انگوری – ک اقداشی – ک چوبدار – ک قاصدیان پلاک 6 

09124360413 

55593469