کارتن اسباب کشی R

سایز بزرگ برای لبلس و اشیاع بزرگ مناسب بوده و میتواند وزن زیادی را تحمل کند و برای کار اسباب کشی مناسب بوده

طول 90 ارتفاع50 عرض 54 میباشد.

کارتن اسباب کشی R

کارتن اسباب کشی R

برای دیدن تمام کارتن ها با عکس کلید کنید.