هزینه بار هوایی چگونه محاسبه میشود و چه عواملی تاثیر دارد؟

هزینه بار هوایی چگونه محاسبه میشود و چه عواملی تاثیر دارد؟ هزینه بار هوایی شامل تمام هزینه هایی میشود که برای حمل یک بار از مبدا تا مقصد هزینه می شود. مثلا برای بارهای مسافران معمولی و غیر تجاری هزینه بار هوایی شمال هزینه هایی می شود که از ابتدا مسافران در خانه برای بسته بندی بار خرج می کنند تا زمانی که بارشان را در شهر مقصد ترخیص کنند. هزینه بار هوایی برای بارهای تجاری نیز شامل هزینه های بارگیری از انبار مبدا تا انبار مقصد می شود.

 

هزینه بار هوایی و حمل و نقل

کلیه هزینه های اضافی برای حمل و نقل از طریق هوایی محاسبه میشود

همه به وزن بار وابسته است.

 

چرا باید به فاکتور حمل و نقل هوایی خودمان توجه و اهمیت دهیم؟

همه ما میدانیم که هزینه بار هوایی با باربری های هوایی نسبت به زمینی و دریایی افزایش می یابد. اما با کمی تلاش می توانید هزینه بارهوایی را کاهش دهید. یکی از اولین مراحل در فرایند هزینه بارهوایی درک چگونگی تعیین نرخ پایه است.

 

نرخ پایه هزینه بار هوایی چگونه تعیین می شود؟

هر شرکت حمل و نقل کالایی متفاوت عمل می کند و احتمالاً رویکرد متفاوتی برای نمایش نرخ پایه دارد. به عنوان یک نقطه شروع کلی ، شرکت های حمل بار هوایی هنگام محاسبه هزینه از وزن و حجم حمل و نقل استفاده می کنند. آنها با انتخاب از بین دو گزینه وزن و حجم نرخ ها را مشخص می کنند و آنچه را به عنوان وزن قابل قبول می شناسند تعیین می کنند.

 

وزن واقعی در مقابل وزن حجمی

برای تعیین وزن شرکت های حمل بار به دو گزینه نگاه می کنند:

1- وزن واقعی

وزن آن چقدر است و در غیر این صورت به عنوان وزن ناخالص شناخته می شود.

2- وزن حجمی (یا وزن سه بعدی )

یک وزن تخمینی است که با استفاده از طول و عرض و ارتفاع مورد محاسبه می شود. برای اهداف حمل و نقل ، وزن حجمی بسته بندی با حداقل تراکم پذیرفته شده توسط شرکت حمل کالا می باشد. این دو مورد روی هزینه بار هوایی تاثیزگذار است.

محاسبه این نسبتاً ساده است:

وزن حجمی = طول x عرض x ارتفاع / عامل ابعادی

اندازه گیری را می توان در اینچ یا سانتی متر انجام داد

تا زمانی که از فاکتور بعدی مناسب نیز استفاده شود.

این رویکرد برای تعیین هزینه بارهوایی پایه

از شرکت ها در هنگام حمل محموله که نسبتا وزن کم دارند محافظت می کند.

 

گذشته از نرخ پایه ، چه هزینه های اضافی بار هوایی را می توان انتظار داشت؟

در طول سفر خود از مبدا تا مقصد با محموله شما برخورد می کنند. در هر نقطه ای که محموله ها توسط شرکت ها دست به دست میشوند و شرکت فریت بار را تغییر دهند شرکت های حمل کننده ممکن است نیاز به آماده سازی اضافی ، مستندات ، زمان و هزینه داشته باشند. هزینه های اضافی سوخت نوسان هزینه های منطقه ای و فصلی سوخت را به خود اختصاص می دهند. یکی از مهمترین هزینه برای حاملان بار همین هزینه سوخت است. هزینه های اضافی سوخت به متوسط ​​قیمت سوخت بستگی دارد و معمولاً به عنوان درصدی از وزن قابل حمل و نقل محاسبه می شوند. شرکت های حمل کننده می توانند از فرمول های خاص خود برای ارزیابی ، محاسبه و شارژ هزینه های مرتبط استفاده کنند.

هزینه های مربوط به امنیت در مبدأ و مقصد محاسبه می شوند.

فقط در مورد نرخ حمل و نقل هوایی اعمال می شوند.

 

هزینه ترخیص کالا از جمله چندین هزینه بار هوایی محسوب میشود

هزینه ترخیص کالا از گمرک عبارت است از هزینه های روتین که برای ورود کالاها به یک کشور به کارگزاران گمرک پرداخت می شود. اگر گمرک محموله شما را بررسی کند ، ممکن است هزینه های اضافی نیز وجود داشته باشد. شرکت های حمل و نقل باید توجه داشته باشند که هر گونه تاخیر گسترده می تواند منجر به هزینه بارهوایی اضافه در مرحله بعد انتقال بار شود. همچنین باید آماده شوید که مدارک رسمی حمل و نقل در هر نقطه از سفر بار شما بررسی شود.

 

عواملی مانند سوخت و دستمزد خلبان و راننده های روی هزینه بار هوایی تاثیرگذار است

هزینه بارهوایی همراه با حمل بار از فرودگاه یا انبار اتفاق می افتد و به قسمت بعدی محموله منتقل می شود. این هزینه های استاندارد است که به یک شرکت حمل و نقل پرداخت می شود تا عواملی مانند سوخت و دستمزد راننده را پوشش دهد.

 

امنیت و بیمه بار یک عامل مهم روی هزینه بار هوایی

بیمه بار به طور معمول از طریق حمل و نقل کالا ارسال می شود و محموله موجود در یک محموله معین را نیز پوشش می دهد. از آنجا که مسئولیت حمل و نقل است ، و نه برای حمل کننده یا حمل و نقل ، بیمه بار یک ضروری است.

 

Table of Contents